K O S T A R Y K A

W IV.2016 ROZPOCZNIE SIĘ BUDOWA NOWEGO MOSTU NA GRANICY KOSTARYKAŃSKO-PANAMSKIEJ

8.III.2016

W VI.2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowego kostarykańsko-panamskiego mostu granicznego. Będzie miał 260 metrów długości i 17 szerokości. Zastąpi starą ponad stuletnią strukturę. Koszt przedsięwzięcia to 15 mln $. Prócz jezdni dla samochodów będzie wyposażony w 3-metrowej szerokości ścieżkę rowerową oraz chodnik dla pieszych. W IV rozpisane zostaną przetargi.

2/3 mostu znajdować się będzie po stronie kostarykańskiej. Kraj wyłoży na ten cel 5 mln $, reszta sfinansowana zostanie z funduszu tzw. Programu Jukatańskiego (Funduszu Infrastruktury Mezoamerykańskiej).

Obecnie w miejscu tym znajdują się dwa mosty: stary kolejowy który służy obecnie za przejście dla pieszych oraz nowszy most Baileya na którym na raz może się znajdować tylko jeden samochód.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie