K O S T A R Y K A

W KOSTARYCE PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ PODZIELONE ZDANIA CO DO PRZYMIERZA PACYFIKU

10.III.2016

Sektor prywatny kostarykańskich przedsiębiorców jest podzielony wobec decyzji Kostaryki o przystąpieniu do Przymierza Pacyfiku – porozumienia handlowego między Meksykiem, Peru, Chile i Kolumbią. Przeciwko przynależności do tej organizacji wypowiada się Narodowe Stowarzyszenie Rolnicze (ANA). Zdaniem jego członków przystąpienie do Przymierza zniszczy lokalnych rolników i przyczyni się do większego bezrobocia i biedy w tej dziedzinie gospodarki. Uwypuklają oni, że prezydent Luis Guillermo Solís obiecywał podczas kampanii wyborczej, że nie będzie zawiązywał nowych porozumień handlowych i podda weryfikacji już istniejące.

Kostaryka zgłosiła chęć przystąpienia do Przymierza Pacyfiku w 2013 roku podczas prezydentury Laury Chinchilli. Inicjatywę tę popierają natomiast Kostarykańska Izba Przemysłowa (CICR), Kostarykańska Izba Handlu (CCCR) i Izba Eksporterów (CADEXCO).

Państwa Przymierza Pacyfiku mają łącznie 216 mln obywateli, a PKB na osobę wynosi tam 10.000 $ rocznie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie