K O S T A R Y K A

USTAWA KONTROLUJĄCA PODNOSZENIE CZYNSZÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ

17.III.2016

W pierwszym czytaniu parlamentarzyści zatwierdzili ustawę na mocy której reguluje się maksymalne podnoszenie czynszów za mieszkania. Projekt czeka jeszcze drugie czytanie. Podług projektu (który dotyczy wszystkich mieszkań) umowa między wynajmującym a najemcą nie może zawierać podwyżki większej niż skumulowany wskaźnik procentowy rocznej inflacji. Obecnie właściciele mają prawo, aby podnieść czynsze nawet o 15%.

Na 2016 rok Bank Centralny przewiduje inflację na poziomie 4%. Oznaczać to będzie że niektórzy mogą zaoszczędzić na tym nawet do 11%. Podług danych z 2011 roku w Kostaryce 1/5 (244.000) domów jest wynajmowana. W latach 2000-2010 zapotrzebowanie na wynajmowane domy wzrosło w kraju o 33%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie