K O S T A R Y K A

POSZERZENIE PARKU NARODOWEGO BRAULIO CARRILLO

15.10.2015

Prezydent Luis Guillermo Solís podpisał dekret rozszerzający o 2.386 ha granice Parku Narodowego Braulio Carrillo. Dodany teren wcześniej był częścią Środkowowulkanicznego Rezerwatu Leśnego. Jedną z głównych przyczyn tej decyzji jest ochrona jednej z najbardziej ważnych warstw wodonośnych (Barva i Colima) Mesety Centralnej. Park Narodowy Braulio Carrillo (47.588 ha) jest największym parkiem narodowym Kostaryki. Zawiera 6.000 gatunków roślin (w tym więcej jak 500 gatunków ptaków). Jest gęsto porośnięty przez lasy oraz znajdują się w nim 2 wulkany: Cacho Negro i Barva. Więcej jak 25% terytorium Kostaryki ujęta jest w różne formy ochrony przyrody. Kraj ma 28 parków narodowych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie