K O S T A R Y K A

KAMPANIA KONTROLNA CZY TURYŚCI NIE WYWOŻĄ KWIATÓW I MAŁYCH ZWIERZĄT

21.III.2016

Władze podlegającego Ministerstwu Środowiska Narodowego Systemu Terenów Ochronnych (SINAC) będą w najbliższy weekend prowadziły w południowo-wschodnim regionie kraju kontrole drogowe mające na celu wyeliminowanie drobnych kradzieży fauny i flory.

W ramach kampanii pod kryptonimem „kontrole drogowe dla lasu” będzie się kontrolować, czy turyści odwiedzający m.in. półwysep Osa nie wywożą z niego szczepek roślin lub małych zwierząt. Funkcjonariusze będą pouczać gości, że zabieranie na pamiątkę kwiatków czy młodych owadów jest nielegalne.

Ustawa o Ochronie Dzikich Zwierząt i Roślin zakłada grzywny i kary więzienia za zabijanie, niszczenie lub posiadanie gatunków dzikiej przyrody. Kary nakładane są też na osoby sprzedające, kupujące lub przewożące tego rodzaju „produkty”. Osoby niszczące lub zrywające kwiaty na terenach chronionych zagrożone są karą grzywny w wysokości trzech minimalnych pensji (2.350$). Ci zaś którzy złapani zostaną za przemyt gatunków roślin znajdujących na liście chronionych gatunków Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES) będą karani grzywnami wysokości 15 minimalnych pensji (11.750 $).

Dla zabójców dzikich zwierząt obowiązują kary do 3 lat więzienia i grzywny do 30 minimalnych pensji (23.500$), a dla zabójców zwierząt z listy CITES do 40 minimalnych pensji (31.300$). W latach 2013-2015 strażnicy parkowi konfiskowali miesięcznie średnio 73 zwierzęta (ptaki, żaby, legwany, małpy, węże i krokodyle).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie