K O S T A R Y K A

PROGNOZY POGODY NA NAJBLIŻSZE PÓŁ ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM EL NINO I LA NINA

23.III.2016

Narodowy Instytut Meteorologiczny (IMN) przewiduje, że panujące obecnie w kraju wysokie temperatury wzrosną w ciągu najbliższych tygodni jeszcze średnio o 3C. To wynik El Nino. Podług danych Instytutu największy wpływ tego fenomenu pogodowego będzie zauważalny w Guanacaste, gdzie temperatury będą się wahać od 37 do 41C. W Mesecie Centralnej zakres temperaturowy będzie się kształtował między 32, a 36C, zaś w środkowym i południowym Puntarenas – 34 - 40C. Najniższe anomalie będą obserwowane w Limon, gdzie temperatura raczej podskoczy tylko o pół stopnia (29-34C).

Obecnie 50 miejscowości walczy z suszą i przerwami w dostawie wody. Przestrzega się przed powstawaniem niekontrolowanych pożarów suchych zarośli. Kwiecień to miesiąc z największym promieniowaniem słonecznym. Uczula się mieszkańców przed nadmiernym wystawianiem skóry na działanie słońca.

Rekordowe El Nino w 2015 roku spowodowało ekstremalne warunki klimatyczne nienotowane od 1997 roku. Jednocześnie w porze suchej (V-XI 2015) notowano deficyt deszczy, nawet o 45% (w Guanacaste) i 22% (w Mesecie Centralnej). Strona karaibska zaś otrzymała o 34% więcej deszczy niż zwykle.

W połowie IV spodziewane są pierwsze ulewne deszcze w południowym Puntarenas, w pierwszym tygodniu V na środkowym wybrzeżu Puntarenas, w drugim tygodniu w Mesecie Centralnej, a w ostatnim w Guanacaste. Pora deszczowa w kraju zacznie się średnio o tydzień później niż zwykle.

Wpływ El Nino będzie się zaznaczał jeszcze do końca VI, i ustabilizuje się dopiero w VII. W VIII zaś kraj znajdzie się pod działaniem chłodnego fenomenu zwanego La Nina, zazwyczaj charakteryzującego się zwiększonymi silnymi ulewami. W sezonie huraganów (1.VI-30.XI) nad Karaibami mają się pojawić 2 tropikalne cyklony.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie