K O S T A R Y K A

POZA MESETĄ CENTRALNĄ OBNIŻKI CEN ELEKTRYCZNOŚCI O 4,8%

28.III.2016

Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) zatwierdził nowe stawki elektryczności, które w głównej mierze będą korzystne dla mieszkańców spoza Mesety Centralnej. Będą obowiązywać od IV.2016 roku i będą o 4,8% tańsze dla klientów 6 z 8 głównych dostawców energii.

W 2015 roku 99% krajowego zapotrzebowania na elektryczność została pozyskana z energii odnawialnej, głównie hydroelektrowni. Jednocześnie dane wykazały, że w I i II 2016 elektrownie termalne wygenerowały o 40% mniej energii niż pierwotnie zakładano.

Nie wszyscy klienci odczują jednak obniżkę cen energii. Mieszkańcy obsługiwanego przez Państwowe Zakłady Energetyczne (CNFL) San Jose będą mieć rachunki wyższe o 4,5%, zaś klienci usługodawcy z Cartago (JASEC) o 0,1%.

Oba zakłady wnioskowały do ARESEP w XI.2015 roku o podwyżki rzędu 35% (CNFL) jednak urząd nie wyraził na to zgody.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie