K O S T A R Y K A

BANK ŚWIATOWY DOCENIA KOSTARYKAŃSKĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA

28.III.2016

Kostaryka uchodzi z najlepszym systemem ochrony zdrowia w Ameryce Łacińskiej. W uznaniu, Bank Światowy zatwierdził blisko półmiliardową (420 mln $) pożyczkę na poprawę terminowości i jakości opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie sprawności instytucjonalnej w Kostaryce.

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z realizacją celów integralnych opracowanego przez Kostarykański Zakład Ubezpieczeń Społecznych (CCSS) strategicznego programu zdrowotnego kraju. Obejmie on menedżerów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym co przełożyć się ma na podejmowanie przez nich szybkich decyzji w oparciu o dane. Priorytetem jest wdrażanie cyfrowego programu e-zdrowie. Pozostałe cele to wzrost o 22% przeprowadzanych operacji chirurgicznych schorzeń dotyczących kończyn dolnych oraz o 40% badań przesiewowych w obszarach o największej zachorowalności na raka jelita grubego.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie