K O S T A R Y K A

KOSTARYKA ZAPEWNIA PRAWA CZŁOWIEKA BEZPAŃSTWOWCOM

8.IV.2016

Prezydent Luis Guillermo Solis oraz Minister Spraw Zagranicznych Manuel Gonzalez podpisali rozporządzenie o statusie tzw. bezpaństwowców. Na jego mocy Kostaryka będzie uznawać i gwarantować im prawa człowieka. Podług UNHCR (ONZ-towskiej komórki ds. uchodźców) na świecie jest obecnie 10 mln bezpaństwowców. Najczęściej są nimi osoby którym rząd odmawia obywatelstwa ponieważ są dziećmi osób z innych państw, lub tacy, których kraje zniknęły z geopolitycznej mapy świata.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie