K O S T A R Y K A

97,14% ELEKTRYCZNOŚCI Z ENERGII ODNAWIALNEJ

16.IV.2016

W pierwszym kwartale 2016 roku Kostaryka wygenerowała 97,14% elektryczności z energii odnawialnej. 65,2% prądu pochodziła z hydroelektrowni, 15,6% z energii wiatrowej, 13,7% geotermalnej, 2,2% biomasy, a tylko 0,2% z energii słonecznej. Mimo trudnych warunków klimatycznych spowodowanych ostrą suszą, poziom wód w zbiornikach utrzymywał się na dobrym poziomie. W Arenal, Angostura i Reventazon poziom przekraczał oczekiwania, a w Cachi i Pirris był mocno zbliżony do optymalnego.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie