K O S T A R Y K A

BADAJĄ ZAWARTOŚĆ ANTYBIOTYKÓW W RZECE NANDAYURE

1.V.2016

W teorii każdy pojazd poruszający się po drogach Kostaryki powinien mieć opłacone kostarykańskie OC czyli Marchamo. Tak mówi artykuł 56 ustawy o ruchu drogowym. Realia jednak są zupełnie inne. Szacuje się, że 10% samochodów w Kostaryce nie ma ważnego OC. Podług artykułu 70 ustawy w przypadku wypadku koszty odszkodowania spadają na właściciela samochodu którym poruszał się sprawca. W 2016 roku odszkodowanie za każdą ranną osobę w wypadku w sytuacji nieposiadania Marchamo wynosi 11.500$ (6 mln colonów). Za nieposiadanie Marchamo podczas kontroli grozi grzywna 50.000 colonów oraz konfiskata tablic rejestracyjnych lub samego samochodu.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie