K O S T A R Y K A

USTAWA KARZĄCA MOLESTOWANIE SEKSUALNE

14.10.2015

Organizacje kobiece rozpoczęły projekt przeforsowania ustawy zakazującej i karzącej wszelkie objawy molestowania ulicznego, w tym zaczepek słownych. Na zwołanej w parlamencie konferencji prasowej inicjatywę poparli posłowie z Partii Wyzwolenia Narodowego (PLN), Szerokiego Frontu (FA) i Partii Działania Obywatelskiego (PAC). Aktywistki podkreślały, że kobiety są niejednokrotnie na ulicach bezbronne i pozbawione praw oraz że traktowane są jak obiekty. Obecnie prawo kostarykańskie określa molestowanie seksualne jako „naruszenie przyzwoitości” i traktuje jako drobne wykroczenie. Kobiety domagają się by sprawcy byli legitymowani, a jeśli nie mają przy sobie dokumentów dowożeni na komisariat celem spisania danych. Żądają też bardziej restrykcyjnych kar dla recydywistów. W tej chwili w sądach wykroczeniowych ofiara musi udowodnić winę. Jeśli sąd ją uzna wówczas skazany mężczyzna będzie musiał zapłacić równowartość od 5-30 dniówek swojej pensji. Od początku roku wpłynęło 7.321 zawiadomień o molestowaniu. Przeciętnie 26 dziennie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie