K O S T A R Y K A

KOSTARYKA 6 NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM WOLNOŚCI PRASY

2.V.2016

Kostaryka otrzymała najwyższą notę w rankingu Reporterów bez Granic pod względem wolności prasy w Ameryce Łacińskiej. Globalnie zajęła 6 lokatę. Artykuł 30 kostarykańskiej konstytucji zapewnia dziennikarzom dostęp do wszystkich danych rządowych w ramach interesu publicznego. Jedynym wyjątkiem są informacje objęte tajemnicą państwową. Przepisy dają organom rządowym termin 10 dni na odpowiedź. Odmowa dostępu i odpowiedzi na czas oznacza grzywnę dla urzędnika w wysokości 5% miesięcznej pensji minimalnej.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie