K O S T A R Y K A

KOSTARYKA Z CORAZ GORSZĄ PRĘDKOŚCIĄ ŁĄCZY INTERNETOWYCH

4.V.2016

W ciągu 15 lat kraj stał się z jednego z najbardziej zaawansowanych pod względem szerokopasmowych połączeń internetowych - jednym z najgorszych. Tylko 1,2% użytkowników ma łącza internetowe o prędkości przesyłu 10 Mbps, zaś 23% ponad 4 Mbps (średnio na świecie takie przesyły ma 69% populacji). Średnia prędkość w kraju wynosi 3,4 Mbps, dużo mniej niż średnia światowa - 5,6 Mbps. Pod koniec 2015 roku Kostaryka znajdowała się w grupie 40 państw świata z najgorszymi szybkościami łączy internetowych (spadek z 94 na 102 pozycję).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie