K O S T A R Y K A

W 2015 ROKU 593 OSOBY UZNANO Z ZAGINIONE

8.V.2016

W 2015 roku 593 osoby z Kostaryki uznano za zaginione, z czego 24 potem odnaleziono martwe. 203 (152 mężczyzn i 51 kobiet) jest wciąż poszukiwanych. To czterokrotnie więcej niż w latach 2013 (35 osób) i 2014 (40). Policja przeprowadza śledztwo dopiero w przypadku gdy dana osoba jest ofiarą przestępstw typu morderstwo, porwanie czy napaść. Policjanci podkreślają, że po odnalezieniu się danej osoby zazwyczaj nie chce ona z nimi rozmawiać i wyjaśniać motywów swojego zaginięcia. Najczęstszymi przyczynami jednak są spory majątkowe w rodzinie, uchylanie się od płacenia alimentów oraz długi. Część osób odnajdowana była w centrach odwykowych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie