K O S T A R Y K A

HEREDIA MALUJE PASY W KOLORZE FLAGI MNIEJSZOŚCI SEKSUALNYCH

18.V.2016

Władze miasta Heredia zadecydowały, że część przejść dla pieszych pomalowana została w barwy flagi mniejszości seksualnych. Niektóre pomalowane zostały przez studentów którzy włączyli się do akcji by podkreślić że jest to prowincja bez jakichkolwiek form dyskryminacji, promująca wartości takie jak szacunek, tolerancję, miłość, różnorodność i równość.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie