K O S T A R Y K A

PĘKANIE RUR WODOCIĄGOWYCH, NOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

24.V.2016

Na kostarykańskich ulicach często widać wycieki wody, pęknięcia w asfalcie lub ślady napraw. Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) określa, że kostarykańskie Wodociągi AyA tracą od 47 do 67% wody. Najwięcej wycieków odnotowuje się w obrębie prowincji Limon (67%) i taki stan rzeczy nie zmienia się od 2014 roku.

Władze podkreślają, że rząd pożyczył 160 mln $ na sfinansowanie projektu lepszej kontroli i dystrybucji wody dla odbiorców. Aresep zbadała też jakości wody, która wypadła pozytywnie. Wątpliwości budzą jednak niedociągnięcia w oczyszczalniach ścieków i kanalizacjach.

Poprawę sytuacji ma przynieść otwarcie w 2016 roku nowej oczyszczalni ścieków Los Tajos w La Uruca w San Jose. Będzie przetwarzać 8% ścieków z aglomeracji San Jose, ale w ciągu 2 lat wartość ta ma się zwiększyć do 20%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie