K O S T A R Y K A

NOWE PRZEPISY BANKOWE

31.05.2016

Podług proponowanych nowych przepisów przelewy elektroniczne od wartości 1.000 $ w colonach lub walucie zagranicznej do lub z innych krajów będą musiały być opisane i zarejestrowane przez banki. Obecnie takie warunki muszą spełniać jedynie przelewy na sumy przekraczające 10.000 $.

Podług artykułu 19 bis ustawy 8204 każdy przelew powinien zawierać pełne dane właścicieli, krótki opis źródła danych finansów i dane banku. Jest to wynik międzynarodowych zaleceń. Banki będą mogły zamykać konta klientów którzy będą dokonywać przelewów bez dostosowywania się do nowych przepisów. Ma to byś kolejnym krokiem do ograniczania procederów prania brudnych pieniędzy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie