K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

„DZIEDZICZONA EMERYTURA” DLA PAR JEDNOPŁCIOWYCH

11.06.2016

Zarząd Kostarykańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (CCSS) zatwierdził rozszerzenie przysługiwania tzw. „emerytury dziedziczonej” w stosunku do par jednopłciowych. Decyzja ta stanowi uzupełnienie osiągniętego w 2014 roku porozumienia o świadczeniach zdrowotnych. Zdaniem dyrektora CCSS José Luisa Loría Chavesa decyzja oznacza postęp w prawach człowieka.

Być może nagły postęp w tej sprawie ma przyczynę w tym, że dwa tygodnie wcześniej do Sądu Administracyjnego wpłynęło zażalenie Yashai Castrillo przeciwko CCSS w sprawie wstrzymywania decyzji o tego rodzaju emeryturze wobec par homoseksualnych. Sąd zaproponował pojednanie, jednak przedstawiciele CCSS nie zaakceptowali tej propozycji.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie