K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA NADAL Z ZEROWĄ INFLACJĄ

11.06.2016

Mimo nieznacznego wzrostu wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych (CPI) o 0,19% w V.2016, inflacja za ostatnie 12 miesięcy wyniosła minus 0,43%. Narodowy Urząd Statystyczny (INEC) podał do wiadomości, że z 315 towarów i usług wchodzących w skład koszyka konsumenckiego, ceny 42% z nich wzrosły, 46% zmalały, a w przypadku 12% pozostały na tym samym poziomie. Grupy produktów mające największy wpływ na majowe CPI to transport i edukacja. W latach 2012-2016 najwyższa skumulowana zmiana procentowa przypadła na I-V.2014 i wyniosła 3,75%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie