K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WCHODZI W ŻYCIE POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU Z KOLUMBIĄ

19.07.2016

Od przyszłego miesiąca wejdzie w życie porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Kostaryką i Kolumbią. 1.VIII 75% artykułów przemysłowych podlegających wymianie handlowej między Kostaryką i Kolumbią stanie się wolnymi od cła, pozostałe zaś w ciągu 5-15 lat. Kostarykańskie firmy takie jak np. Bridgestone (oponiarska) będą mogły od razu eksportować towary bez ceł.

Francisco Gamboa, dyrektor wykonawczy Kostarykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (ICRC) podkreśla, że Izba od początku wspierała warunki negocjacyjne przy porozumieniu. Alexander Mora, Minister Handlu Zagranicznego (Comex) przypomniał, że rynek kolumbijski jest porównywalny do całego rynku Ameryki Środkowej co dla Kostaryki jest bardzo atrakcyjnym faktem.

Produktami nieobjętymi porozumieniem są m.in. oleje, mleka, niektóre rodzaje mięsa, piwo, gumy do żucia, niektóre produkty plastikowe, produkty papiernicze i wyroby metalowe.

Jak dotąd Kolumbia jest dla Kostaryki największym rynkiem zbytu w Ameryce Południowej. W 2015 roku wymiana handlowa z tym krajem stanowiła 27% wartości eksportu na ten kontynent.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie