K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKANKA SEKRETARZEM GENERALNYM ONZ?

11.VII.2016

Kostarykanka Christiana Figueres jest oficjalnie kandydatką na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Jest córką trzykrotnego prezydenta kraju (1948–1949, 1953–1958, 1970–1974) Jose Maria Figueresa Ferrera i siostrą prezydenta (1994-1998) Jose Maria Figueresa Olsena. Być może 1 stycznia 2017 roku zastąpi dotychczasowego sekretarza z Korei Południowej - Ban Ki-moon.

Jej kandydaturę wychwala obecny prezydent Luis Guillermo Solis, który podkreśla, że Figueres jest sprawdzoną negocjatorką umiejącą budować mosty ponad podziałami, lubiącą słuchać i szukać rozwiązań. Rozgłos zdobyła współpracując przy tworzeniu tzw. Porozumienia Paryskiego mającego zwalczać globalne ocieplenie w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Sama określa się jako lider z umiejętnościami organizacyjnymi oraz o silnym kręgosłupie moralnym.

14.VII wraz z 11 innymi kandydatami na to stanowisko będzie poddawana przesłuchaniu. Sekretarz generalny wybierany jest przez Zgromadzenie Generalne przy rekomendacji 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że 5 jej stałym członkom: Rosji, Chinom, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanom Zjednoczonym będzie przysługiwało prawo veta. 21.VII każdy z członków będzie głosował nad poszczególnymi kandydatami wrzucając do urny karty na tak, nie oraz z napisem neutralne.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie