K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PRZEFORSOWANO USTAWĘ ANTYTERRORYSTYCZNĄ

18.VII.2016

Kostarykański parlament zaaprobował w pierwszym czytaniu (39 głosami za na 55) projekt ustawy antyterrorystycznej mającej na celu ukrócenie też prania brudnych pieniędzy i przemycania narkotyków. Dodatkowym bodźcem było to, że niezaaprobowanie tego typu ustawy groziło wpisanie kraju na tzw. szarą listę państw niewspółpracujących z działającą pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) instytucją ds. walki z terroryzmem (FATF). Ustawa ma jeszcze przejść drugie czytanie i zyskać podpis prezydenta. Przeforsowanie stało się możliwe po wycofaniu się z protestów partii Ruchu Libertariańskiego (ML).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie