K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PROJEKT USTAWY PRZECIW ZNĘCANIU SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI PO I CZYTANIU

26.VII.2016

Parlamentarzyści zaaprobowali w pierwszym czytaniu projekt ustawy przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami. 50 parlamentarzystów głosowało za ustawą, a 4 przeciw (3 z Ruchu Libertariańskiego i 1 z Szerokiego Frontu (FA).

Ustawa ma nakładać na posiadaczy zwierząt więcej obowiązków i odpowiedzialności wobec swoich podopiecznych. Przewiduje od pół do roku pozbawienia wolności dla tych którzy pośrednio lub bezpośrednio znęcają się nad zwierzętami. Za czynności podlegające karze rozumie się pozostawienie zwierzęcia w osłabionym stanie, trwałe pogorszenie jego zdrowia, przyczynienie się do utraty narządów oraz powodowanie silnego bólu lub długotrwałej agonii.

Prócz tego ustawa nakłada kary więzienia od pół do 3 lat dla osób uprawiających seks ze zwierzętami oraz prowadzą na nich badania naukowe bez zezwolenia. Nie obejmie zaś wędkarzy, posiadaczy żywego inwentarza, czynności weterynaryjnych, hodowlanych, kontroli sanitarnej i fitosanitarnej oraz nadzoru rozrodczego i higieny poszczególnych gatunków. Nakłada też obowiązek na właścicieli zwierząt domowych by zapewniali im wszystkie niezbędne potrzeby życiowe. Ci którzy np. nie będą sprzątać odchodów swoich pociech z dróg publicznych będą karani grzywnami od 424.000 do 848.000 colonów. Właściciel który porzuci swoje zwierzę skazany będzie na 20 do 50 dni aresztu oraz karę pieniężną (w zależności od dochodów) od 282.000 do 707.000 colonów.

Ponadto zamierza się przeszkolić 14.000 policjantów w zakresie rozumienia proponowanej ustawy. Planowane jest też dostawianie znaków w obrębie dróg wokół parków narodowych informujących o możliwości pojawiania się na nich dzikich zwierząt.

Projekt czeka jeszcze drugie czytanie. Głównym jego oponentem jest lider Ruchu Libertariańskiego Otto Guevara, który twierdzi, że ustawa pogwałca konstytucję i spowoduje zniknięcie takich tradycyjnych wydarzeń jak walki kogutów.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie