K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PROTESTY KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK PRZECIW ZAGRANICZNYM KOLEGOM

28.VII.2016

Kostarykańscy przewoźnicy towarowi protestują domagając się od rządu nałożenia 20-procentowego podatku na zagraniczne firmy przewozowe oraz zobowiązania ich do okresowych przeglądów technicznych. Przed siedzibą Inspekcji Drogowej Retive i kancelarią prezydenta doszło do demonstracji 100 kierowców ciężarówek. Uwypuklali, że kostarykańskie firmy chętniej korzystają z usług zagranicznych kierowców bo są dla nich tańsi. Nie muszą oni płacić podatków ani składek ZUS-owskich. Ich pojazdy nie podlegają obowiązkowym przeglądom na stacjach diagnostycznych.

Podług rządu, w ostatnich miesiącach nastąpił postęp w usprawnianiu procedur celnych, poprawiono stan drogi na przejściu granicznym z Panamą (Paseo Canoas) oraz wprowadzono mandaty dla zagranicznych kierowców którzy popełniają wykroczenia drogowe. Poprawiono koordynację z Policją Celną w rozpatrywaniu skarg.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie