K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PRZEMYSŁ BANANOWY ODŻYWA PRZY DOBREJ POGODZIE

4.VIII.2016

Narodowa Spółka Bananowa (Corbana) podała do widomości, że wartość sprzedaży bananów w pierwszej połowie 2016 roku wzrosła o 24% w stosunku do roku poprzedniego. O 17% zwiększył się ich eksport. Eksperci podkreślają, że za wzrost odpowiedzialne są dobre warunki pogodowe. W 2015 roku bowiem wiele plantacji ucierpiało na skutek deszczów i powodzi.

Podług Kostarykańskiej Izby Handlu Zagranicznego (PROCOMER), głównym produktem eksportowym kraju są właśnie banany, które w rankingu wyprzedzają ananasy, sprzęt medyczny i protezy. W pierwszej połowie 2016 roku Kostaryka wyeksportowała 61,2 mln skrzynek bananów (każda ważyła 18,14 kg). W analogicznym okresie roku ubiegłego wartość ta kształtowała się na poziomie 51,1 mln skrzynek, a w 2014 - 57,1 mln. W sektorze bananowym zatrudnionych jest 40.000 osób, a pośrednio 100.000. Większość plantacji znajduje się w prowincji Limon. Zajmują 43.500 ha. Głównymi rynkami zbytu są Stany Zjednoczone (38%), Włochy (11%), Wielka Brytania (8%), Belgia (7%), Niemcy (7%) i Holandia (4%).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie