K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

CZY BANANY MOGĄ ZNIKNĄĆ Z HIPERMARKETÓW W CIĄGU 5 LAT?

15.VIII.2016

Podług patologa roślin Ioannisa Stergiopoulosa istnienie bananów może być zagrożone i owoce te mogą zniknąć w przeciągu 5 lat. To za sprawą zarazy Sigatoka. Dzieli się ona na 3 jednostki chorobowe: żółtą Sigatokę, nakrapianą i czarną. Najgroźniejszą z nich jest ta ostatnia, która zagraża plantacjom w prawie 120 krajach.

Stergiopoulos zsekwencjonował genomy Sigatoki nakrapianej oraz czarnej i następnie porównał wyniki z przebadanymi wcześniej przypadkami Sigatoki żółtej. Celem badania z 2008 roku była odporność grzybów na środki je zwalczające. Przeprowadzono je na 4 kostarykańskich farmach. Trzy z nich San Pablo, Zent i Cartagena znajdowały się w prowincji Limon, gdzie jest wysoka gęstość zaludnienia i używane są duże ilości środków chemicznych do zwalczania chorób. Czwarta (San Carlos) znajdowała się w prowincji Alajuela i była odizolowana geograficznie od głównych plantacji kraju.

Po przebadaniu próbek liści okazało się, że grzyby trzech rodzajów atakują system immunologiczny bananowców i dostosowują swój metabolizm do metabolizmu rośliny. Oznacza to, że mogą produkować enzymy doprowadzające do niszczenia jej ścian komórkowych i pobierać jej węglowodany i cukry.

Naukowiec podkreśla, że najczęściej spotykana w hipermarketach odmiana bananów Cavendish jest pozyskiwana ze szczepek, co oznacza, że zaraza łatwo jest rozprowadzana na nowe sadzonki. Wszystkie one mają ten sam genotyp i są jak klony. By uniknąć zniknięcia bananowców plantatorzy muszą rocznie dokonać na plantacjach 50 fumigacji grzybobójczych. Od 30-35% kosztów produkcji bananów to kwoty przeznaczane na walkę z grzybami. Wielu farmerów nie stać na środki chemiczne i dlatego produkują niskiej jakości owoce, co z kolei powoduje że mają z nich mniejsze wpływy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie