K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

40-LETNIA NAUCZYCIELKA WYSZŁA ZA MĄŻ ZA UCZNIA

24.VIII.2016

Ministerstwo Edukacji rozpoczęło procedurę sprawdzającą i weryfikacyjną odnośnie małżeństwa 40-letniej nauczycielki z San Isidro de El General z 15-letnim uczniem. Małżeństwo zawarte zostało w kantonie Perez Zeledon, a nazwiska młodej pary to Rojas Elizondo i Hernandez. Nauczycielce grozi zwolnienie ze względów moralnych etycznych i nieprofesjonalnego zachowania.

Zawarte 4.VII.2016 roku małżeństwo nie jest jednak w świetle prawa nielegalne. Podług kodeksu w związek małżeński może wstąpić osoba 15-letnia jednak pod warunkiem uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna. Nadmienić należy że wystarczy zgoda jednego z rodziców i nie jest ona obarczona żadnymi warunkami. Tym samym zdarza się, że skłóceni rodzice na złość sobie wyrażają zgodę lub robią to by mieć gratyfikacje finansowe.

W parlamencie jest projekt ustawy podług którego ma się zakazać takich praktyk a tym którzy obcują płciowo z osobami niepełnoletnimi młodszymi od siebie o co najmniej 5 lat będzie grozić kara 4 lat pozbawienia wolności.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie