K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

LOBBY REZYDENTÓW CHCE ZMIAN W PRZEPISACH O PRAWIE JAZDY

3.IX.2016

Przedstawiciele firmy Outlier Legal zajmującej się sprawami cudzoziemców żyjących w Kostaryce spotkali się z parlamentarzystą Otto Guevarą by omówić sprawy dotyczące praw jazdy w Kostaryce. Podług obecnych przepisów cudzoziemcy w Kostaryce mogą kierować pojazdami tylko w okresie obowiązywania ich wizy turystycznej. Mieszkańcy Ameryki Północnej i Europy w większości otrzymuj wizy 90-dniowe. Bywają też kraje których obywatele mają pozwolenie na pobyt turystyczny do 30 dni.

Zdobycie kostarykańskiego prawa jazdy jest możliwe tylko wówczas gdy posiada się stały pobyt. Prawnicy chcą by zmieniono przepisy tak by cudzoziemcy oczekujący na przyznanie im statusu pobytu stałego otrzymywali czasowe prawa jazdy bez odczekiwania 3 miesięcy od ostatniego wjazdu do kraju.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie