K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

REKORD. 76 DNI BEZ PALIW KOPALNYCH

9.IX.2016

Kostaryka pobiła swój nowy rekord. Przez 76 dni jej elektryczność pochodziła w 100% tylko ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że do jej wygenerowania nie użyto żadnych paliw kopalnych. W kraju królują elektrownie wodne i geotermalne. Ulewne deszcze wspomogły 4 największe hydroelektrownie do produkcji większej ilości energii niż ich zakładane limity.

Kostaryka wciąż jednak dopuszcza do ruchu ponad milion samochodów bazujących na konwencjonalnych paliwach. Wciąż funkcjonują w niej również cementownie pożerające duże ilości węgla.

Kostaryka jest pod względem pozyskiwania elektryczności przykładem dla innych krajów świata, ale powielenie tego wyniku dla wielu z nich jest trudne lub nieosiągalne. W 2014 roku kiedy nękana była przez suszę, hydroelektrownie nie działały na pełnych obrotach i musiano posiłkować się generatorami wysokoprężnymi. Odwrotnie w 2015 i 2016 kiedy deszczy było więcej niż przeciętnie. Napełniły one 4 zbiorniki wodą która pozwoliła wyprodukować przez hydroelektrownie nadwyżki energii.

80% elektryczności kraju pochodzi z hydroelektrowni, 12% z elektrowni geotermalnych, a 7% z elektrowni wiatrowych. 1% to biomasa oraz w najmniejszym stopniu energia słoneczna. Po suszy z 2014 roku parlament uchwalił budowę wartej 958 mln $ elektrowni geotermalnej. Pozyskano na ten cel pożyczki z Europy i Japonii.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie