K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA, CHILE I URUGWAJ PRZODUJĄ W ZAGADNIENIACH INTERNETOWYCH

12.IX.2016

W Ameryce Łacińskiej największy (60%) dostęp do Internetu mają Chile, Kostaryka i Urugwaj. Najniżej plasują się Nikaragua, Gwatemala i Boliwia. Podług badań Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Cepal) w okresie 2010-2015 w regionie tym dostęp podwoił się. Wzrost wyniósł 14,1% do poziomu 43,4%. Natomiast w Kostaryce udział ludności korzystającej z Internetu wzrósł o 10,6%. W 2010 roku koszt prędkości 1 Mbps Internetu szerokopasmowego wynosił około 18% miesięcznego dochodu. Na początku 2016 roku wartość ta spadła poniżej 2%. W 2015 roku połączenia wielopasmowe w komórkach wzrosły do 58% (dla porównania w 2010 roku wynosiły 7%).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie