K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PODWAJA SIĘ WSKAŹNIK PRZESTĘPSTW

13.IX.2016

W ciągu ostatnich 15 lat wskaźnik przestępstw w Kostaryce podwoił się, głównie za sprawą morderstw w związku z nielegalnym przemytem narkotyków. W 2015 roku dokonano na tym tle 399 zabójstw, a ogólnie wskaźnik morderstw wyniósł 11,5 osoby na 100.000 mieszkańców, niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2000. Podług Ministra Bezpieczeństwa obecnie jądrem przestępczości jest przemyt narkotyków, podczas gdy jeszcze kilka lat temu przodowały takie wątki kryminalne jak porwania, kradzieże samochodów i napady na banki. Wiąże on zmianę w profilu przestępczości z obecnością w kraju karteli narkotykowych z Meksyku i Kolumbii. Formują one w Kostaryce swoje lokalne struktury powiązane z międzynarodowymi siatkami handlarzy narkotyków. Niegdyś rolą Kostarykan była pomoc w nielegalnym szmuglowaniu narkotyków przez terytorium ich kraju. Dzisiaj lokalne gangi otrzymują w ramach płatności narkotyki, głównie kokainę, którą następnie sprzedają na wewnętrznym rynku.

Podług statystyk dotąd w 2016 roku Kostaryka zanotowała 371 morderstw, o 16 mniej niż przed analogicznym okresem roku ubiegłego (387). Mimo, że dane o przestępczości są alarmujące to w porównaniu z sąsiednimi: Salwadorem, Hondurasem i Gwatemalą nadal stanowią margines.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie