K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ANALIZUJE USTAWĘ O DOBROSTANIE ZWIERZĄT

21.IX.2016

Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że grzywny w projekcie ustawy o dobrostanie zwierząt (dotyczącej okrucieństwa wobec zwierząt) naruszają zasadność i proporcjonalność. Szczególne wątpliwości wzbudził artykuł 279 bis mówiący o karze więzienia za znęcanie się w tym organizowanie walk między zwierzętami, zoofilię, pobieranie organów lub odcinanie kończyn do celów innych niż naukowe. Wątpliwości wzbudził też artykuł 405 bis w którym jest wzmianka o karze pozbawienia wolności od 20 do 50 dni dla tych którzy dopuszczają się przemocy wobec zwierząt lub zostawiają je ranne. Projekt ustawy nakłada również kary pieniężne od 1 do 2 pensji minimalnych za psychiczne znęcanie się nad zwierzętami, nieudzielanie im pomocy medycznej, głodzenie i powodowanie odwodnienia.

26.VII projekt ustawy został zaaprobowany w pierwszym czytaniu 50 głosami za i 4 przeciw. Stamtąd przesłany został do analizy do Trybunału Konstytucyjnego skąd trafić miał do drugiego czytania w parlamencie i ostatecznego głosowania.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie