K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA STOI ZA POWOŁANIEM MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POKOJU

21.IX.2016

21 września to Międzynarodowy Dzień Pokoju na świecie. Pomysł powołania dnia bez przemocy i z przerwaniem ognia podczas konfliktów zbrojnych pojawił się w ONZ w 1981 roku, a zaproponowała go delegacja Kostaryki. Początkowo dzień ten przypadał na coroczne otwarcie obrad Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ale w 2002 roku ustalono mu nową teraźniejszą datę.

Administracja ówczesnego (1978-1982) prezydenta Rodrigo Carazo Odio utworzyła też w Kostaryce (Ciudad Colón) będący pod auspicjami ONZ Uniwersytet Pokoju. W Kostaryce dzień ten obchodzony jest w szkołach i urzędach publicznych. Zgodnie z wytycznymi ONZ wszystkie kraje członkowskie powinny zadbać o propagowanie pokoju i zawieszenia ognia oraz dążyć do uświadamiania mieszkańców odnośnie potrzeby dbania o pokój na świecie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie