P A N A M A

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 ROKU

15.02.2015

Przewiduje się, że ekonomia Panamy wzrośnie w 2015 roku o 7%.Jednak ze względu na rażącą nierówność społeczną, większość Panamczyków nigdy nie zazna dobrobytu. GDP Panamy za 2014 rok wyniosło 6%, i było szybsze niż jakiegokolwiek innego kraju Zachodniej Półkuli. W VII.2014 roku prezydentem Panamy został Juan Carlos Varela. Jego kampania oparta była na 4 filarach: społecznej inkluzji, rewitalizacji demokracji i instytucji publicznych, rozwoju ekonomicznym i bezpieczeństwie narodowym. Jego poprzednik Roberto Martinelli stale borykał się z oskarżeniami o korupcję i malwersacje. Z tego też powodu Varela jako wiceprezydent w rządzie Martinelliego starał się odciąć od polityki swojego szefa. W I.2015 roku Sąd Najwyższy Panamy głosował za rozpoczęciem śledztwa przeciwko Martinelliemu w związku z oskarżeniami o sztuczne podniesienie wartości kontraktu (45 mln $) na zakup odwodnionej żywności w ramach rządowych programów socjalnych. Martinelli zaprzeczył oskarżeniom i utrzymywał, że są to prześladowania ze strony Varela.

Odsetek Panamczyków żyjących w nędzy spadł z 48% (2002) do 27% (2015). Wydatki na majowe wybory 2014 były oburzające nawet jak na regionalne standardy. O ile koszt w przeliczeniu na jeden głos w 2009 roku wyniósł 15$ (co nadało wyborom Martinelliego miano „najdroższych wyborów w całej Ameryce Środkowej”), to podczas wyborów z V.2014 wartość ta wzrosła do 31 $. W kampanii wyborczej nie było debat o ważnych sprawach typu prawa Indian czy małżeństwa osób tej samej płci.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie