P A N A M A

OCHRONA MOKRADEŁ NA OBRZEŻACH STOLICY

9.02.2015

Prezydent Panamy Juan Carlos Varela podpisał ustawę zakładającą ochronę mokradeł na obrzeżach stolicy przed boomem budowlanym. Według niej zabronione będzie wznoszenie budowli na obszarze 85.000 ha przy zatoce Panama. Mokradła te są rocznie miejscem schronienia dla miliona migrujących ptaków przybrzeżnych zachodniej półkuli. Ustawa zabrania także wyrębu drzew, pobierania ziemi oraz wszelkiej innej aktywności w obrębie tej strefy. W ostatnich latach stolica przeżywa boom budowlany w postaci ośrodków wczasowych i rezydencji. Enwironmentaliści oskarżają poprzedniego prezydenta Ricardo Martinelliego o zachęcanie do budowy tam domów poprzez nielegalne zaniżanie grzywien za ścinanie lasów namorzynowych. W latach 1969-2007 ich powierzchnia zmniejszyła się o 55%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie