P A N A M A

PODWYŻKA PODATKU WYJAZDOWEGO

10.I.2016

Od 1.I.2016 podatek wyjazdowy na Międzynarodowym Lotnisku Tocumen wzrósł o 10$ i wynosi obecnie 50$. Władze lotniska mają nadzieję zebrać dodatkowo 30 mln $ przychodu z tego tytułu. Podatek włączony jest w cenę biletów lotniczych. Pierwotnie 25% wpływów z tego podatku władze przekazywały Panamskiej Izbie Turystycznej, a 2,5% dla Narodowej Komisji Zapobiegania Przestępstwom Seksualnym. Menedżer portu lotniczego Joseph Fidanque III zapowiedział, że podwyżka pozwoli sfinansować emisję wartych 625 mln $ obligacji na sfinansowanie poszerzenia terminalu. W krajach Ameryki Środkowej podatek wyjazdowy waha się między 29-41$. Najniższy ma Kostaryka, a Salwador drugi najwyższy po Panamie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie