P A N A M A

STATYSTYKA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH 2015

14.I.2016

Na państwowych posadach w Panamie w XI.2015 roku było 216.286 osób, to o 6.838 więcej jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane nie zawierają pracowników Kanału Panamskiego. W 2014 roku na płace przeznaczono 222,1 mln $, a w 2015 244,6 mln $. Stanowi to 10% wzrost. Dane zwierają tzw. 13-ki oraz nadgodziny. Najwięcej nowych etatów przybyło w Ministerstwie Ekonomii i Finansów (809), Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (679), Ministerstwie Edukacji (584), Parlamencie (327), Ministerstwie Handlu i Przemysłu (221), Ministerstwie Zdrowia (183), sądownictwie (157).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie