P A N A M A

POZIOM JEZIOR GATUN I ALAJUELA NAJNIŻSZY OD 103 LAT

18.II.2016

Poziom jezior Gatun i Alajuela, (dwóch najważniejszych zbiorników wodnych zapewniających wodę dla stolicy kraju) jest najniższy od 103 lat. Sztuczne (utworzone w 1914 roku) jezioro Gatun wykazywało wczoraj 1,4 metra poniżej normalnego poziomu. Zaś utworzone w 1935 roku jezioro Alajuela miało o 3,4 metra mniej. Taki stan trwa od 26 miesięcy co pokrywa się z działalnością fenomenu meteorologicznego El Nino. Jeśli ta tendencja się utrzyma susza spowoduje przerwy dostawy wody do stolicy oraz może dochodzić do utrudnień w działalności Kanału.

Planuje się wysłanie informacji do firm przewozowych o możliwych wystąpieniach trudności w funkcjonowaniu Kanału. Prawdopodobnie nie będą wówczas przepuszczane jednostki o dużej masie ładunku. Firmy zawczasu będą mogły przygotowywać się do takiej sytuacji i ładować na statki mniej kontenerów.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie