P A N A M A

WZRASTA PRZEMOC WOBEC KOBIET

7.V.2016

Wzrasta liczba zabójstw kobiet oraz przemocy wobec nich w Panamie. Kraj jest wśród 25 państw świata z największą przemocą wobec kobiet i dziewcząt. Z krajów Ameryki Środkowej bardziej poważna sytuacja panuje jedynie w Salwadorze i Hondurasie. Podług badań statystycznych 80% przypadków przemocy nie jest zgłaszana organom ścigania. Wytyka się opieszałość sądów i brak finansów na prowadzenie spraw. Wiele z ofiar z powodu przewlekłych śledztw decyduje się wycofać swoje oskarżenia i wówczas cykl przemocy rodzinnej zaczyna się od nowa.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie