P A N A M A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZWIĘKSZA SIĘ KONSUMPCJA DROBIU W PANAMIE

13.X.2016

Narodowe Stowarzyszenie Farmerów Drobiu (ANAVIP) podało do wiadomości, że w ciągu 10 pierwszych miesięcy roku spożycie drobiu w Panamie wzrosło o 8%. Jednocześnie zakomunikowało o zwiększonym spożyciu jaj, które w 2015 roku wyniosło 154 sztuki na osobę (o 17 więcej niż w roku poprzednim). Przemysł drobiarski stanowi 23,1% PKB sektora rolniczego, co w przeliczeniu na wartość ekonomiczną wynosi 329,1 mln $. Po nim drugą ważną grupą jest hodowla żywego inwentarza (16,5% PKB, 234,4 mln $).