S A I N T--L U C I A

RATOWANIE LASÓW NAMORZYNOWYCH

14.04.2016

Od przyszłego tygodnia urzędnicy z Departamentu Lasów i Rybołówstwa będą współpracować z naukowcami nad ratowaniem lasów namorzynowych na terenach podmokłych kraju. Jest to inicjatywa Wchodniokaraibskiego Zarządu Obszarów Morskich (ECMMAN).

W dwóch szkółkach w Vieux Fort i Praslin posadzonych zostanie 500 ziaren czerwonych namorzynów. Lasy te są najbardziej zagrożonymi drzewami we wschodnich Karaibach. W 2014 roku Departament Lasów oszacował, że 90% namorzynów w Saint Lucii jest zagrożonych wyginięciem. Największym skupiskiem namorzynów w kraju są chronione przez konwencję ramsarską, położone na południu namorzyny Ma Kôté.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie