S A I N T--L U C I A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

NOWE WYMOGI APLIKACJI O PRACĘ

12.10.2016

Saint Lucia zapowiada bardziej drastyczne wymogi przyjmowania aplikacji o pracę przez cudzoziemców. Minister Pracy Stephenson King podkreślił, że wielu przyjezdnych zatrudnianych jest do niewykwalifikowanych prac które mogłyby być podejmowne przez tubylców. Twierdzi, że podług jego wiedzy wielu Saintlutczykom odmawiano zatrudnienia preferując osoby z zagranicznymi paszportami.

Wnioskodawcy o pracę będą musieli stanąć przed specjalnym panelem w Ministerstwie Pracy, który będzie rozpatrywać wnioski, a następnie ustalać, czy dane zezwolenie powinno zostać przyznane. Obecnie za roczne pozwolenie na pracę osoby z państw karaibskich Wspólnoty Narodów płacą 2.000 EC$ dolarów wchodniokaraibskich, pozostali cudzoziemcy 7.500 EC$. Robotnicy niewykwalifikowani niezależnie od kraju pochodzenia uiszczają kwotę 200 EC$.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie