S A I N T--L U C I A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZAWIROWANIA Z OPŁATAMI NA UTRZYMANIE LOTNISKA

20.10.2016

Premier Allen Chastanet stwierdził, że poprzedni rząd Saint Lucii powinien czuć się zakłopotany i zawstydzony swoją decyzją odstąpienia od podatku na rozwój lotniska, który to podatek był dla kraju źródłem przychodu przekraczającym 200 mln EC$. Zapowiedział, że jego rząd ponownie wprowadzi go od 1.IV.2017 roku. Stanie się tak mimo nawoływania ze strony opozycyjnej Partii Pracy Saint Lucii (SLP) by tego nie robić. Zdaniem jej przywódców rząd za bardzo obarcza podatkami społeczeństwo które już tego nie wytrzymuje. Podług obliczeń w nowym systemie opłat osoby z krajów Caricomu przyjeżdżające do Saint Lucii będą uiszczać 35 EC$, a opuszczające ją 65 EC$.