S A I N T--L U C I A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PROPOZYCJA ODLICZENIA PODATKU VAT ZA OPIEKĘ NAD BEZDOMNYMI PSAMI

8.01.2017

Saintluciańskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt (SLAPS) dąży do tego by była możliwość zwolnienia z podatku VAT za opiekę nad bezdomnymi psami na ulicy. Prezes Stowarzyszenia Pamela Devaux podkreśla, że jej organizacja wydaje mnóstwo pieniędzy za doglądnie psów. Dodała, że gdyby mogły być podatkowe zwolnienia podczas zakupu karmy lub środków dezynfekujących wówczas za zaoszczędzone pieniądze mogliby dokonywać sterylizacji psów. W ubiegłym roku Stowarzyszenie znalazło nowe domy dla ponad 50 kotów i 100 psów.