S A I N T--L U C I A

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII.

26.03.2015

Rząd Saint Lucii dąży do ograniczenia kosztów energii elektrycznej i szuka sposobów na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Dołączył do grupy krajów Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku (CARICOM), które badają jak obniżyć zużycie energii w budynkach. Saint Lucia chce by 35% energii była pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Kluczową sprawą dla rządu jest bardziej wydajne oświetlanie ulic. W tej chwili firma energetyczna LUCELED otrzymuje rocznie na ten cel 11 mln $, a przyszłościowe zastosowanie lamp ledowych ograniczyłoby te koszty o 40%. Krajowa energia otrzymywana z paliw kopalnych jest jedną z najdroższych na świecie. Saint Lucia importuje przeszło 170 mln baryłek ropy rocznie, z czego 30 mln przeznaczanych jest na oświetlenie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie