Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA Z PORTUGALIĄ


4.03.2015

Rząd Portugalii chce nowej fazy współpracy w Wyspami Świętego Tomasza i Książęcej z naciskiem na rozwój z udziałem portugalskich prywatnych inwestorów. Od 27.II z wizytą na Wyspach przebywał sekretarz stanu Luis Campos Ferreira. W 2012 roku oba kraje podpisały Orientacyjny Program Współpracy (PIC). Skupiał się na walce z ubóstwem i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Portugalia w różnych programach rozwojowych zapewnia Wyspom 40 mln euro.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1