Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

DEBATA O BUDŻECIE 2016


7.01.2015

W parlamencie rozpoczyna się dyskusja nad budżetem na 2016 rok. Przewiduje się wskaźnik wzrostu gospodarczego na 5%, a inflacji na 4%. Wydatki zaś na 152 mln euro (więcej o 34% w stosunku do prognozy dokonanej w XII.2015). Przychody przewidywane są na poziomie ekwiwalentu 15,1% PKB, co jest zgodne z programem zaakceptowanym przez IMF.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1