Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PREZES BANKU CENTRALNEGO KANDYDATKĄ NA SEKRETARZA WYKONAWCZEGO


4.05.2016

Prezes Banku Centralnego Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Maria do Carmo Silveira oficjalnie ogłosiła, że jest kandydatką na stanowisko sekretarz wykonawczej Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych (CPLP). Kandydatura Wysp powinna być zatwierdzona w VII.2016 roku na szczycie 9 państw portugalskojęzycznych w Brazylii. O tym że szanse Silveiry są duże może świadczyć fakt, że pozytywnie wypowiedział się na ten temat dotychczasowy prezes Wspólnoty Murade Muragy. Wybór musi być zatwierdzony jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1