Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

SUKCESY W WALCE Z MALARIĄ


14.02.2016

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca otrzymały grant o wartości 6 mln $ na zakrojoną na szeroką skalę walkę z malarią. Wśród metod prewencyjnych mają być zakupy moskitier oraz fumigacji mieszkań. Będzie również wzmocnienie krajowych systemów nadzoru epidemiologicznego i entomologicznego.

W ciągu ostatniej dekady Wyspy wykazały duży postęp w walce z malarią. W I.2016 roku za duże ograniczenie zachorowalności otrzymały trzecią nagrodę od afrykańskiej organizacji walki z malarią (ALMA). Podług statystyk, w 2009 roku na chorobę tą zapadało 33,8 osób na 1.000 mieszkańców, a w 2014 już tylko 9,7. Przy czym w tym ostatnim roku kraj nie zanotował żadnej ofiary śmiertelnej.

Obecnie nowym celem jest osiągnięcie poziomu zachorowalności 5 osób na 1000 mieszkańców (w przypadku Wyspy Świętego Tomasza) i 1 osoby na wyspie Książęcej. Podług ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2015 roku na świecie na malarię zachorowało 214 mln ludzi, z czego 88% przypadało na region Afryki. Śmierć poniosło 438.000 osób z czego 306.000 było dziećmi poniżej 5 roku życia.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1